• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ฝรั่งเปิ้นขึ้ด คนไทยเป๋นหยัง ผีบ้าก็ยัง เป๋นผู้นำได้

#1
ฝรั่งเปิ้นขึ้ด คนไทยเป๋นหยัง ผีบ้าก็ยัง เป๋นผู้นำได้ 


คนไทยมันกั๋ว หันแก่ตั๋วเจ่นล้ำ จ๋นเผด็จก๋านมันครอบงำ เอาได้(ท่อนนี้ผมแต่งเสริมเองนะครับ)

วันนี้ได้อ่าน “คำค่าว” ที่ส่งมาทางไลน์ ได้อ่านแล้วถูกใจยิ่งนักจึงเอามาขยายต่อ

[Image: %E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%...%B8%A2.jpg]

หากใครอ่านไม่เข้าใจและถามว่า “คำค่าว” คืออะไรก็ขอตอบว่า คำค่าวก็คือบทกลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรัก หรือแต่งเป็นเรื่องของคนภาคเหนือ

หรืออีกนัยหนึ่ง “ค่าว” หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลงด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ  มีหลายชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม เรียกว่า“ค่าวธรรม” 

ถ้าแต่งเป็นจดหมายรักเรียกว่า “ค่าวใช้” ถ้านำไปอ่านเป็นทำนองเสนาะเรียกว่า “ค่าวซอ”หรือ “เล่าค่าว” และถ้าหากเป็นการขับลำนำตอนไปแอ่วสาวเรียกว่า “จ๊อย” แม้ชาวบ้านที่พูดคล้องจองกันเรียกว่า “อู้เป็นค่าวเป็นเครือ”

เชิญอ่านที่เขาส่งมาให้ครับ ตรงไหนไม่เข้าใจถามมาได้เน้อ :

เดือนแปดนั่งเหงา เดือนเก้าฝนแล้ง 
เดือนสิบฝนแกล้ง แห้งในหัวใจ๋ 
โต้งนาโล่งลึ้ง ข้าวแห้งเหี่ยวต๋าย 
ยะสวนลำใย หน่วยใบเหี่ยวเสี้ยง 
ข้าวโป้ดข้าวดง หนอนลงม้วยเหมี้ยง 
บ่เหลือเสบียง แน่แล้ว 
หน้าฝนฝนหาย แห่ควายก็แล้ว 
นางแมวแห่ได้ บ่มา 
แหงนคอผ่อฟ้า เมฆฝ้าผืนหนา 
หวังฝนหล่นมา ลมปาหายจ้อย 
หน้าฝนฝนหาย บ่มีสักน้อย 
ใจ๋จอยวอย อ่อนล้า 
ขอเตวะดา ตี้อยู่บนฟ้า 
เมตต๋าหมู่ข้า บนดิน 
เปิ้นว่ามันขึ้ด ปึ้ดดินหากิ๋น 
โจ๋รครองแผ่นดิน โกงกิ๋นหมดเสี้ยง 
จักโต้ดโขดไผ มาหมองหม่นเหมี้ยง 
เลือกคนบ่ผ่อ กำกึ้ด 
500 ก็เอา เลือกกั๋นทึดๆ 
ไค่ว่ากำสุด แต้นอ 
ได้ควายได้ม้า ได้หมูนั้นหนอ 
ได้หมาจ้อกวอ ลิงจ๋อห่านเหี้ย 
มาเป๋นผู้นำ ระยำต่ำเตี้ย 
คนต๋ายเป๋นเบือ ปี้น้อง 
ขึ้ดบ้านขึ้ดเมือง สุดเสียงป่าวฮ้อง 
ไผจักบิ่นหน้า มาฟัง 
ฝรั่งเปิ้นขึ้ด คนไทยเป๋นหยัง 
ผีบ้าก็ยัง เป๋นผู้นำได้ 
กำอู้กำจ๋า เหมือนคนบ้าใบ้ 
ยังเอามาเป๋น นายก 
อดเอาเต้อะหนอ บ่ปอจ้ำฟก 
ตี้ฝนบ่ตก กึ้ดเอา 
ย้อนเลือกคนขึ้ด เลยมานั่งเหงา 
คนหล้วกบ่เอา มาเหงานั่งไห้... 
บักยุดเนอนาย หลายปี๋เนอเจ้า... ..
โจ้กดีคนไทย ได้ผีบ้าเป๋นนายก = ขึ้ดเน้อ ...
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org