• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
หนี้สาธารณะไทยพุ่งพรวดเป็น6.9ล้านล้านบาท...นักการเมืองน้ำเน่ายังจะแย่งกันเพิ่มหนี้?

#1
หนี้สาธารณะไทยพุ่งพรวดเป็น6.9ล้านล้านบาท...นักการเมืองน้ำเน่ายังจะแย่งกันเพิ่มหนี้?


ถ้านักการเมืองน้ำเน่าเขี้ยวลากดินพวกนี้(คงไม่ต้องเอ่ยละนะว่าพวกไหน)ได้เข้าสภาบริหารประเทศต่อไปอีก....พวกมันจะอิ่มหมีพีมันไม่ยี่หระกับตัวเลขใดๆยกเว้นในกระเป๋าหรือในบัญชีของพวกมัน...

แล้วประชาชนอย่างเราๆ... จะฝ่าพิษเศรษฐกิจนี้ไปได้ยังไง....

เชิญอ่านข่าวครับ :

[b]กระทรวงการคลัง รายงานตัวเลข หนี้สาธารณะไทย พุ่ง 6.9 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ กว่า 9 แสนล้าน[/b]

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

[Image: %E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-696x408.jpg]

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ตามลำดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 1.รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 6,908,743.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 5,645,640.19 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 925,701.24 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 329,004.24 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 8,397.96 ล้านบาท

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2569424
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org