• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ส.ส. บัญชีรายชื่อ (Party Lists ) มาจากไหน?

#1
เมื่อวานออกไปช่วยเขาหาเสียง ก็เจอคำถามว่าจะได้สส.เขต 350คนและสส. ปาร์ตี้ลิสต์อีก 150 ได้อย่างไร?
 
ทีแรกเราก็คิดว่าเราเข้าใจแต่อธิบายไปอธิบายมาจนเราเองก็งง..คิดตัวเลขจนงงว่างั้น..55555...
 
ก็จะขออธิบายอีกทีดังนี้ :
 
ระบบการเลือกแบบใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจและต้องทำความเข้าใจ ดังนี้
 
•      ระบบเลือกตั้งใหม่เรียกว่า ระบบจัดสรรปันส่วนผสม
 
•      ส.ส.จำนวนทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็นส.ส.เขต 350 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน
 
•      ประชาชนเลือก ส.ส. แบ่งเขต ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะคิดตามสูตรคำนวณแบบใหม่
 
•      เลือกตั้งแบบ One Man One Vote คือคนที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะกาได้เบอร์เดียวใบเดียว เท่านั้น 1 คน 1 เสียง
 
•      ผู้สมัครส.ส.เขต ที่ได้คะแนนมากที่สุดในเขตนั้น จะได้เป็น ส.ส. เมื่อคะแนนมากกว่าคะแนนโหวต No ด้วย
 
•      หากผู้สมัคร ส.ส. เขต ได้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้จับฉลากต่อหน้า กกต. ประจำเขต
 
•      คะแนนเสียงทั้งหมดทุกคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้ นำมาคำนวณสัดส่วนว่าแต่ละพรรคจะได้จำนวน ส.ส. เท่าใดจากที่นั่ง ส.ส. ทั้งหมด
 
•      นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็น ส.ส. โดยพรรคการเมืองต้องแจ้งรายชื่อคนที่จะเป็น นายกรัฐมนตรี ให้สภาเห็นชอบ พรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อ ทางกกต. จะประกาศให้ประชาชนได้พิจารณาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคนั้น
 
สรุปเราจะมีสส.เขต 350 คน
 
แล้วส.ส. บัญชีรายชื่อ (Party Lists ) มาจากไหน?
 
วิธีการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ
 
สำหรับผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ จะต้องมาดูกันอีกทีว่าพรรคไหนได้สัดส่วนเท่าไรในคะแนนเสียงรวมกันทั่วประเทศ ตามสูตรการคำนวณดังนี้
 
1.       เอาคะแนนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ลบด้วยคะแนน Vote No และบัตรเสียออกก่อน (โดยนับเฉพาะคะแนนของพรรคที่ส่งส.ส.บัญชีรายชื่อ)
 
2.       นำจำนวนดังกล่าวหารด้วย ส.ส. ทั้งหมด 500 คน จะได้คะแนนโดยประมาณต่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน
 
3.       สมมุติว่ามีคนมาออกเสียง 40ล้านเสียง  เมื่อเอา 40ล้านหารด้วย 500 ก็จะได้ตัวเลข 80000 นั่นหมายถึง พรรคหนึ่งพรรคใดได้ 80000 เสียงก็จะได้จะได้สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

(ป.ล.  ถ้ามีคนมาออกเสียงมากกว่า 40ล้าน เช่น 45 ล้าน คะแนนเสียงที่จะเอาไปเลือกสส.บัญชีรายชื่อก็จะเปลี่ยนไป ต้องเอา 45,000,000 หารด้วย 500ก็จะได้เท่ากับ 90,000เสียง ต่อสส.บัญชีรายชื่อ 1 คน 

ถ้ามีคนมาออกเสียงแค่ 35,000,000คน ก็ทำแบบเดียวกันคือเอา 500 ไปหาร ก็จะได้ 70,000 ซึ่งก็หมายถึงเสียง 70,000 ก็จะได้สส. บัญชีรายชื่อ 1 คน)
 
4.       ถ้าจำนวนสส.เขตน้อยกว่าตัวเลขคำนวณสส.ที่พึงได้ ก็เอาไปเติมให้ครบ
 
5.       หากได้สส.เขตมากกว่าจำนวนสส.ที่พึงได้ ก็จะไม่ได้สส.บัญชีรายชื่อจะได้เท่าจำนวนที่พึงได้เท่านั้น
 
6.       จำนวนสส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้ คือ คะแนนเสียงที่พรรคได้รับหารด้วย ...ให้กลับไปอ่านข้อสาม
 
อันนี้คือตัวอย่าง :
 
ตัวอย่าง 1. ถ้าสมมุติพรรค A (จะได้สส. เขตมาแล้วกี่คนก็ช่าง) มีคนมาออกเสียงให้ทั้งหมด 15 ล้านเสียง ก็จะมีสส.ที่พึงได้  เอา 15 ล้านหารด้วย 80,000(ตัวเลขที่คำนวนจากข้อ 3 ข้างบน)  ก็จะได้จำนวนสส.ที่พึงได้ 187.5 คน 

ถ้าได้สส.เขตมาแล้ว  187.5 คน  ก็จะไม่ได้สส.บัญชีรายชื่อเพิ่ม

แต่ถ้าได้ สส.เขต มา 160 คน ก็จะได้สส.บัญชีรายชื่อ 27.5 คน
 
ตัวอย่าง 2.  ถ้าสมมุติพรรค B (จะได้สส. เขตกี่คนก็ช่าง) มีคนมาออกเสียงให้ทั้งหมด 12 ล้านเสียง ก็จะมีสส.ที่พึงได้  เอา 12 ล้านหารด้วย 80,000(ตัวเลขที่คำนวนจากข้อ 3 ข้างบน)  ก็จะได้จำนวนสส.ที่พึงได้  150 คน 

แต่ได้สส.เขตมาแล้ว 100คน ดังนั้นก็จะได้สส.บัญชีรายชื่อ 50คน
 
ตัวอย่าง 3. ถ้าสมมุติพรรค C (จะได้สส. เขตกี่คนก็ช่าง) มีคนมาออกเสียงให้ทั้งหมด 10 ล้านเสียง ก็จะมีสส.ที่พึงได้  เอา 10 ล้านหารด้วย 80,000(ตัวเลขที่คำนวนจากข้อ 3 ข้างบน)  ก็จะได้จำนวนสส.ที่พึงได้  125 คน
 
แต่ได้สส.เขตมาแล้ว 110 คน ก็จะได้สส.บัญชีรายชื่อ  15 คน
 
ถ้าใครยังไม่เขาใจ ผมก็จนปัญญา (ผมก็ตกเลขเหมือนกัน)
 
หรือใครจะมีวิธีคำนวณที่ดีและถูกต้องกว่านี้ ก็ขอเชิญนะครับ
 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org