• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
สยบฟ้า.....เสทือนดิน...... คิดแล้วน่ากลัวจริงๆ....

#1
สยบฟ้า.....เสทือนดิน...... คิดแล้วน่ากลัวจริงๆ....

มีคนเขียนอธิบายไว้ว่า....

“รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"

[Image: PVibwAJ.jpg]

ณ เวลานี้ใครพอจะประเมินได้ไหมจากคำที่ว่า...” รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ ว่ามันยังขลังขนาดไหน..

กลุ่มคนที่อ้างอยู่เสมอว่ารักชาติแถมรักชาติมากกว่าใครๆด้วยกลับเป็นกลุ่มคนที่กำลังทำลายชาติให้ป่นปี้...

ศาสนาพุทธที่ว่าเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่ไหนแต่ไรกำลังถูกบ่อนทำลายอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากกลุ่มคนที่อ้างว่ารักชาตินั่นแหละ...

สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถูกกลุ่มคนเอาไปแอบอ้างว่าจะล้มล้างสถาบัน ยัดเยียดข้อหาให้ด้วยม. 112 แล้วใช้ศาลตัดสินให้เข้าคุกเข้าตารางก็มีหลายสิบหลายร้อยคน แต่กลุ่มตนเองได้ทำอะไรไปและกำลังทำอะไร..ใครๆก็รู้เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้...

ถามว่า..ทำไมมันถึงกล้าที่จะไปยับยั้งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ที่จะไปสมัครเป็นแคนดิเดทเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองหนึ่ง...ทั้งๆที่ทูลกระหม่อมฯมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น...

เมื่อสิ่งที่เอ่ยมา...มันเป็นสิ่งที่เรารู้....เราเห็น...

เราควรจะทำอย่างไรถึงหยุดพวกมันได้....

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ!

ป.ล. อย่าลืมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ขอให้ไปออกสิทธิ์ใช้เสียง ในวันที่ 24 มันาคมนี้ อย่าเลือกพรรคที่นิยมเผด็จการทหาร...จงหยุดยั้งพวกมันเพื่อที่จะไม่ให้ชาติล่มจมป่นปี้ไปมากจนยากเกินที่จะเยียวยา..
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org