• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
คณะศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ก่อกองขี้จนเหม็นไปทั่วแล้วโยนกองขี้นั้นให้รัฐบาลแก้ไข...

#1
คณะศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ก่อกองขี้จนเหม็นไปทั่วแล้วโยนกองขี้นั้นให้รัฐบาลแก้ไข...


รัฐบาลแก้ไขไม่ได้ก็จะเอามาโยนใส่หัวประชาชน..

จากเพจขอคืนพื้นที่ป่าของดร.ทนง ทองภูเบศร์ได้เขียนไว้ว่า......

“ข้าราชการตุลาการของ สำนักงานศาลยุติธรรม ตัดไม้ทำลายป่า ทำลายระบบนิเวศน์ภูเขา มากมายเห็นเป็นประจักษ์แล้ว ..

สร้างความอุบาท บัดสี ให้กับประเทศชาติ ขนาดนี้ นายกรัฐมนตรี ของประเทศ ยังมองไม่เห็น คิดไม่เป็น ตัดสินใจไม่ได้ อีกหรือ ?
แล้วประเทศจะอยู่อย่างไร ต่อไป ?...

ข้าราชการคุลาการฯ เป็นต้นเรื่องชงเรื่องอยากได้ที่ตรงนั้นมาก่อสร้างบ้านวิมานหรูเพื่อกลุ่มตัวเองโดยขอใช้งบจากรัฐบาลซึ่งมันมาจากเงินภาษีของประชาชนที่จะต้องเอาไปทำนุบำรุงชาติ ไม่ใช่ว่าจะเอาไปบำเรอคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดให้มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆ....แถมยังไร้จิตสำนึกมดนธรรมอีก

แต่กลุ่มผู้พิพากษาตุลาการก็ได้กระทำลงไปจนทำให้ ป่ามันแหว่งขึ้นไปตรงเชิงเขาดอยสุเทพ..โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่แถมยังขู่จะฟ้องร้องคนต่อต้านอีก....

เอาสิ..จะฟ้องประชาชนคนที่ไม่เห็นด้วยทั้งเมืองก็เชิญเลย...ทำไมไม่ฟ้อง...

งานนี้ไล่มาตั้งแต่..เมื่อมีคนต่อต้านมากขึ้น....แรกเริ่ม..คณะศาลอุทธรณ์ภาค 5 กับ มทบ. 33 พยายามจะเจรจากับกลุ่มต่อต้านฯ แต่ศาลฯไม่มาตามนัดถึง 2 ครั้ง...

จนเรื่องบานปลายออกไปมากขึ้นนายกส่งรองฯ มาเจรจา ก็มีการตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาโดยตั้งคณะกรรมการต่างๆมามากมายแต่ไปไม่ถึงไหนเพราะมันเป็นการยื้อเรื่องออกไป...ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มต่อต้านต้องการ...
 
ครับ...งานนี้มันเหมือนกับข้าราชการคุลาการฯปัดกองขี้ให้พ้นตัวแถมออกมาบอกว่าไม่อยู่ก็ได้ป่าแหว่ง..จะย้ายไปอยู่เชียงราย...แต่ขออยู่ต่อจนสร้างที่ใหม่เสร็จก่อน

นายกตู่ก็ออกมาถามประชาชนว่า  ทำไมไม่คัดค้านตั้งแต่แรก จะได้ไม่เปลืองงบ ?“

และนายวิษนุ ตาโปน ออกมาสำทับอีกว่า ชี้คนรื้อบ้านพักป่าแหว่ง ต้องตอบให้ได้เอาอำนาจรื้อจากไหน เหตุสร้างถูกต้องตามกม...
 
รับลูกกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย..ไม่ใช่อะไร...หาเรื่องอยู่ต่อ...มาอ้างกฎหมาย...

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าฯ

[Image: ZbbcsTE.jpg]

[Image: dzujC5Y.jpg]

[Image: 3KgzbQ8.jpg]

[Image: DZVhWN6.jpg]

[Image: La6Z1wK.jpg]

[Image: ms0iG4X.jpg]
 
#หมู่บ้านป่าแหว่ง มันผิดมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันมันจึงวุ่นวายไปหมด วุ่นวายตั้งแต่ภายใน จิตใจ ของข้าราชการตุลาการที่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง กับการเข้าอยู่อาศัย วุ่นวายไปถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับชาติ และรัฐบาล ก็วุ่นวาย หลงไปกับ ความผิดพลาดครั้งนี้ ...
 
อย่ามัวแก้ตัว จงรีบแก้ไข #รื้อทิ้ง ไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมาย พวกคุณฉีกกฎหมายมากี่ฉบับแล้ว !
(จากเพจ #ขอคืนพื้นที่ป่าฯของดร. ทะนง)
 
กลุ่ม “ ฅนล้านนา ตึงบ่าเอาป่าแหว่ง “ จะไม่หยุดยั้งการต่อต้านและเจรจาใดๆกับภาครัฐ ตราบใดที่ไม่เห็นคำสั่งรื้อในกรอบเวลาที่ชัดเจน “

เราจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ให้เรื่องมันเงียบหาย....

ใครมีแนวคิดและวิธีการที่จะแสดงสัญลักษณ์การต่อต้าน

อย่างไร..เชิญเสนอแนะมาได้นะครับ....

ป.ล. เอารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมาให้อ่านประกอบ ท้ายกระทู้..
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
อ้างถึง รายงานการประชุม

#คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
.
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดรูปแบบอาคารที่ทําการและที่พักอาศัยของศาลยุติธรรม
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง

ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ... ๖. พิจารณาที่ดินเพื่อรองรับการเปิดทําการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ในจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในส่วนอาคารที่ทําการศาลแขวงเชียงรายที่ประชุมได้มอบหมายนายชาติชายและนายสิทธิโชติไปพิจารณาเห็นว่าน่าจะใช้ที่ดินบริเวณด้านข้างอาคารที่ว่าการอําเภอเมืองเดิมที่ว่างอยู่ โดยจะได้ไปประสานงานต่อไป และจะดําเนินการเช่นเดียวกับศาลแขวงภูเก็ต ซึ่งหากเป็นไปตามแผนน่าจะสามารถเปิดทําการได้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ในส่วนที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทําการ #ศาลอุทธรณ์ภาค๕ ได้เสนอขอใช้ที่ดินกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖ กิโลเมตรเป็นเส้นทางไปถนนหมายเลข ๑๒๑๑ ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ก่อนถึงไร่สิงห์ปาร์คที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ โดยจะมีการจัดประชุม ก.บ.ศ. สัญจรเพื่อเดินทางไปดูพื้นที่ ซึ่งหากสามารถดําเนินการได้ก็จะขอใช้พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรประมาณ ๕๐ ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
.
.
นายสุรพล กล่อมจิตต์ : สําหรับศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ที่มีแนวคิดจะย้ายที่ทําการไปที่จังหวัดเชียงรายมีผู้พิพากษาในจังหวัดเชียงใหม่มาปรึกษาหารือจึงแจ้งไปว่าเป็นแค่เพียงแนวคิดเพื่อรองรับในกรณีที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปไม่ได้โดยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ต้องการให้มีการรับฟังความเห็นของผู้พิพากษาเพื่อรับทราบถึงผลกระทบที่ผู้พิพากษาจะได้รับ เพราะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่บางท่านได้ไปซื้อบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วหากมีการย้ายที่ทําการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ไปที่จังหวัดเชียงรายก็จะได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนได้
.
.
ประธานฯ : ... สําหรับกรณีศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตอนแรกที่มีปัญหาผู้พิพากษาก็เกรงกลัวกันบอกว่าตนเองอยู่ในพื้นที่ไม่ได้แล้ว ในขณะที่ตอนนี้กลับบอกว่าจะไม่ยอมย้าย
.
.
มติที่ประชุม ... ทั้งนี้เห็นควรให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมสัญจรที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปสํารวจความเหมาะสมของที่ดินสําหรับก่อสร้างที่ทําการศาลจังหวัดเชียงรายหลังใหม่และที่ดินเพื่อรองรับการเปิดทําการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ หลังใหม่ในอนาคตและอาคารที่ทําการศาลแขวงเชียงรายชั่วคราว
รายงานการประชุมฉบับเต็ม

http://www.ojac.coj.go.th/doc/data/ojac/...220718.pdf


เมื่อมีมติว่าจะไม่อาศัยและใช้งาน #หมู่บ้านป่าแหว่ง แล้ว ก็ขอให้ #คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เสียโดยเร็วเถิด เพื่อจะได้ดำเนินการ #รื้อ ต่อไป และ #ข้าราชการตุลาการ จะได้ไม่มีปัญหากับประชาชนไทย
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#3
เสาร์ อาทิตย์นี้ นัดไปเดินชมไพรรอบ [url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%87?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBYlPYhxTHp8W82zqYXw_D16CRT0avlrQ86DA5reqjsrQNNyVUNSDjenoNJYu3Bn6sGgzkGKeHtFc-ok3SMYLrhnaspXgexr-N4VKBofbFXjYcg5Zf4HHLw-m4ku7xv7I-GjtxcQZ--QOBnCfRi5_nyo83koGC8rz4wFbtBLw2JQbp7lYyO-g&__tn__=%2ANK-R][/url]
[ltr]#หมู่บ้านป่าแหว่ง


ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ shared a post.

 เส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจมากครับ ได้สัมผัสชื่นชม 
#ป่าไม้ผลัดใบสมบูรณ์

 
#ระบบนิเวศน์ภูเขา

 
#อ้อมกอดของดอยสุเทพ


ได้ซึมซับพลังบริสุทธิ์จากป่า จากเจ้าป่าเจ้าเขา ได้กลิ่นดิน ต้องลมพัด เสียงนก หรีดหริ่งเรไร กลิ่มหอมของใบเขียวขจี รัญจวนด้วยมวลแมกไม้ สุนทรีเพียงใด ได้เห็นปฏิสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งรอบตัวทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จะชัดว่า มนุษย์ ตัวเล็กนิดเดียว

ขณะเดียวกันได้เห็นเปรียบเทียบกับการตัดไม้ทำลายป่าของ 

#ข้าราชการตุลาการ


ที่ไม่ได้สัมผัสสุนทรีข้างต้นอย่างมนุษย์ควรจะเป็น ซ้ำยังก่อให้เกิดเป็น 


#หมู่บ้านป่าแหว่ง


อย่างไร ? เดินดูมันทุกวันจนกว่ามันจะเลิกหน้าด้านอยู่อาศัยและยอม 


#รื้อ


 เพื่อ 


#ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ

 ต่อไปครับ

https://www.facebook.com/theforestcreato...909300921/[/ltr]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org