• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันนี้จะมาบอกว่ากลุ่มเราได้ไปพบผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่มาแล้ว..ได้ฝากเรื่องป่าแหว่งด้วย

#1
 วันนี้จะมาบอกกล่าวกันว่ากลุ่มเราได้ไปพบผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่มาแล้ว..ได้ฝากเรื่องป่าแหว่งด้วย...


[Image: HDDi1Ru.jpg]

ครับเราไปกันแบบกะทันหันแค่ไปมอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่พร้อมกับฝากหนังสือให้ช่วยติดตามข่าว หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง มาเผยแพร่ถึงความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

พร้อมกันนี้ก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆว่ากลุ่มเราอันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจมีวัตถุประสงค์ดังนี้ :


1. ให้รื้อสิ่งก่อสร้างทุกอย่างในบริเวณป่าแหว่งให้กลับสู่สภาพป่าดังเดิมเหมือนเมื่อก่อนมีการก่อสร้างในปี 2557


2. เราจะยืนหยัดต่อสู้ตามจุดประสงค์ในข้อ 1 ให้บรรลุผลสำเร็จในแนวสันติ ไม่ต้องการการเจรจาใดๆกับภาครัฐ จะรณรงค์ต่อต้านจากเบาไปหาหนักจนกว่าจะเห็นคำสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ปฎิบัติ ตาม ข้อ


3. ถ้าเราเห็นคำสั่งให้รื้อถอนตามข้อ1 ในกรอบเวลาที่ชัดเจน เราจะหยุดการต่อต้าน แต่ตราบใดที่ไม่เห็นประกาศหรือคำสั่งเราจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ 


4. เราจะเป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มที่ออกมาต่อต้านโดยไม่จำกัดสิทธิของเขาและพร้อมที่จะเข้าช่วยเมื่อได้รับการร้องขอมาเมื่อจะจัดกิจกรรมใดๆที่กลุ่มเราเห็นด้วยว่าไปในแนวเดียวกัน


5. เรายินดีรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกท่านที่จะร่วมต่อต้านกับเรา

6. เอกชนหรือร้านค้าใดที่อยากจะได้ของที่เราทำแจกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านตามบ้านเรือน ร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆ กรุณาติดต่อมาเราจะจัดให้ตามที่เราสามารถจัดให้ได้หรือหากใครจะบริจาคช่วยซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำสัญลักษณ์ต่อต้านเรายินดีน้อมรับและจะมีบัญชีแสดงให้ตรวจสอบได้

7. เสียงสนับสนุนของท่านจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ร่วมของเราไปถึงจุดหมายเร็วขึ้น


ขอขอบคุณ

กลุ่ม ฅนล้านนา บะเอาป่าแหว่ง
 
 
 
 
 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org