• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เมื่อดร. ทะนง ทองภูเบศร์ ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “ขอคืนพื้นที่ป่า“ ต้องออกโรง...

#1
เมื่อดร. ทะนง ทองภูเบศร์ ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “ขอคืนพื้นที่ป่า“ ต้องออกโรง...
 
วันนี้ขออนุญาตนำเอาข้อเขียนของดร. ทะนง ทองภูเบศร์ ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “ขอคืนพื้นที่ป่า “ มาให้อ่านกัน...

[Image: 36573784_2181453618550355_44015243265121...e=5BAB2F3C]

ท่านได้เขียนหัวข้อเป็นคำถามไว้ว่า ....

“จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ?หากประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธาอย่างถาวร ต่อสถาบันตุลาการ”.....

ท่านเขียนได้ตรงประเด็นและโดนใจดีแท้..วันนี้ผมจึงนำข้อเขียนของท่าน 2-3บทมาให้อ่านกัน...

ขณะที่กลุ่มเราก็กำลังคิดกันว่าจะทำยังไงต่อ..เพราะถ้าไม่ได้ป่าแหว่งดอยสุเทพคืนสู่สภาพเดิม...เราไม่ยอมและจะสู้ไม่เลิก...

เชิญอ่านครับ :

จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ?หากประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธาอย่างถาวร ต่อสถาบันตุลาการ

เดิมทีเดียว สังคมไทยให้ความเคารพศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจในสถาบันตุลาการเป็นอย่างสูงยิ่ง เนื่องจากคนไทยทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาเป็นเวลานานแล้วว่า ผู้พิพากษาทุกท่านนั้น ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยขององค์พระมหากษัตริย์ อย่างเคร่งครัด

แต่เมื่อเกิดกรณีพิพาทกับประชาชน เรื่องพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าบ้านป่าแหว่งขึ้น คนไทยทั้งประเทศล้วนตำหนิและด่าทอสถาบันตุลาการด้วยถ้อยคำรุนแรง และหยาบคาย

*** เกิดปรากฏการณ์เสื่อมศรัทธาต่อสถาบันตุลาการอย่างรุนแรงมาก ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ***

แม้ว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของสถาบันตุลาการ จะออกมาชี้แจงว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกอย่างแล้วก็ตาม

แต่ต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริงหลายประการ ที่ทำให้สังคมไทยเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า หน่วยงานธุรการของสถาบันตุลาการ สามารถอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฏหมาย ไปดำเนินการในสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศต่างเห็นตรงกันว่า ผิดจารีตประเพณีอันดีงาม และทำลายธรรมชาติอย่างรุนแรงได้เช่นในกรณีนี้

ต่อไปในภายภาคหน้า หากมีผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันบ้าง สถาบันตุลาการจะตัดสินถูกผิดได้อย่างไร !! ในเมื่อหน่วยงานธุรการของสถาบันตุลาการ ได้กระทำการอันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสียเองอย่างนี้แล้ว

ดังนั้น ตราบใดที่สถาบันตุลาการยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาท บ้านป่าแหว่งแม้เพียงส่วนใดเสี้ยวหนึ่งก็ตาม ก็จะเปรียบเสมือน ท่านจงใจที่จะยังคงไว้ซึ่งบาดแผลลึกในจิตใจที่รักษาไม่หายของคนไทยอยู่อย่างนั้น ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย และไม่ไว้วางใจต่อสถาบันตุลาการอยู่อย่างนี้เรื่อยไป และนับวันจะรุนแรงขึ้นจนอาจเกิดเป็น...

*** ปรากฏการณ์เสื่อมศรัทธาอย่างถาวร ***

...ต่อสถาบันตุลาการของไทยต่อไปได้

ปัญหา หมู่บ้านป่าแหว่ง เป็น ปัญหา ของ คนไทย ที่ต้องช่วยกัน มิให้เกิดการใช้ช่องว่างของกลไกการมีส่วนร่วมในการใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเช่นนี้อีก


ต้องช่วยกันสอดส่อง ข้าราชการที่ไม่ทำตัวเป็น ประชาบาล ที่ไม่รักและหวงแหน ป่าไม้ของประเทศไทย

เราให้เวลาท่านเล่น ปาหี่ มา ๔ เดือนแล้ว ไม่ได้เรื่อง อะไร เลย !
 
ดร.ทนง ทองภูเบศร์ 

#รื้อคือคำตอบเดียวที่รับได้
#ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
***แคมเปญ ขอคืนพื้นที่ ที่ ข้าราชการตุลาการ รุกป่าธรรมชาติ มาถึงจุดที่ เราพร้อมจุด และจัด กิจกรรม เสนอศาล เสนอรัฐ เสนอสำนักพระราชวัง ตามสมควร ตามเสียงสนับสนุน กว่า ห้าหมื่นเสียงแล้ว เราได้ทะยอยติดต่อกลับไปยังทุกท่าน เพื่อให้เตรียมพร้อม ที่ แคมเปญนี้ จะทำหน้าที่แทนทุกท่าน ตามโจทย์ของเรา สู้ สู้ ครับ เรื่อง ป่าแหว่ง ไม่เคย ลืมไปจากหัวใจ ตราบใดที่เรายัง ไม่ได้ พื้นที่นี้ คืน จาก ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

เรื่องหมู่บ้านป่าแหว่ง เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ ของคนทั้งโลก ที่รังเกียจความ อยุติธรรม รักษาธรรมชาติ ต้นไม้ ต้นน้ำ ลำธาร ความสงบสุขร่มเย็มตามจารีต ประเพณี และวัฒนธรรม

เราให้เวลาท่านเล่น ปาหี่ มา ๔ เดือนแล้ว ไม่ได้เรื่อง อะไร เลย !
ดร. ทะนง ทองภูเบศร์


แชร์แคมเปญ https://goo.gl/mZCzP7
#ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
#รื้อบ้านพักข้าราชการตุลาการ
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org