• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
นายหัวขาวมาเชียงใหม่เพื่อเจรจาเรื่อง ”หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง “ ที่แท้มายื้อ....

#1
นายหัวขาวมาเชียงใหม่เพื่อเจรจาเรื่อง ”หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง “ ที่แท้มายื้อ..มาปราบม๊อบสีเขียว..


โดยใช้การเจรจาเป็นการหลอกล่อที่จะยื้อเวลาออกไป....รอเวลาคนลืม...

นี่ก็ผ่านไปเป็นเวลาสองอาทิตย์แล้ว..ไม่มีอะไรคืบหน้า(ตามข้อเขียนของดร.ทนง ทองภูเบศร์ ผู้สร้างแคมเปญ “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ” เป็นคนแรก มาให้อ่านประกอบข้างล่าง)

มีแต่ข่าวการประชุม โน่นนี่นั่น ยังไม่มีอะไรเป็นที่แน่ชัดว่าจะมีคำสั่ง “รื้อเมื่อไหร่ “

การมาปราบม๊อบสีเขียวขอคืนพื้นที่ป่าของนายหัวขาวเลยทำให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงกันไป..

ถึงสะดุดแต่มันก็ยังไม่สะเด็ดน้ำเสียทีเดียว...เพราะมันยังมีกลุ่มที่ไม่ต้องการเจรจาใดๆ ..

ต้องการอย่างเดียวคือเห็นคำสั่งให้รื้อในเวลาที่ชัดเจน...ไม่อย่างนั้น...ไม่ถอย…จะยืนหยัดสู้ต่อไป..

“ป่าดอยสุเทพอันเป็นเสมือนจิตวิญญาณของพวกเราจะต้องอยู่ในสภาพเดิม” โดยจะไม่มีการให้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆในผืนป่าแห่งนั้นผุดขึ้นมาอีก..

อย่างไรก็ดีงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ “ ที่ได้สละแรงกายแรงใจรณรงค์มาตั้งแต่ต้น..ทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมมามากมายเพื่อเอาไปขยายต่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ...

พวกเราเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมแต่ไม่ต้องการเจรจาใดๆ ...

“หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง “ สมควรรื้อหรือไม่ทางภาครัฐก็ได้ข้อมูลไปหมดแล้วจึงไม่ต้องมีการเจรจาใดๆอีก

งานเจรจาหรืองานใดๆที่เครือข่ายฯ ไปทำร่วมกับภาครัฐเราขอปฎิเสธที่จะไปร่วม..

แต่ถ้ากลับมายืนยันตามประสงค์เดิม..ไม่รื้อ...ในกรอบเวลาที่ชัดเจน..ไม่เลิก...

เราก็จะเคียงข้างสู้กับเครือข่ายฯ ทุกงานที่เราเห็นชอบด้วย...
จนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ที่พวกเราต้องการ....

งานปลูกป่าที่จะไปร่วมทำกับทหารวันที่ 27 นี้นั้น...เราไม่ไปเพราะเห็นว่าเป็นการไปทำสวนให้หมู่บ้านป่าแหว่งเท่านั้น

จากกลุ่ม #ฅนล้านนาไม่เอาป่าแหว่ง
 
 [Image: kpvSXur.jpg]
 
เชิญอ่านข้อเขียนของดร.ทนง ทองภูเบศร์ครับ :

เชิญชวนประชาชนคนรักษ์ดอยสุเทพ มาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด กรณี การขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

จากข้อสั่งการและข้อสรุปการประชุมร่วม เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนงานจังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อ ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันนี้ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ๑๕ วันผ่านไป เกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังนี้

๑)ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา - กำหนด ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

๒)ให้ธนารักษ์ดำเนินการรังวัด แบ่งพื้นที่ของแนวเขตป่าเดิมแยกจากส่วนสำนักงาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และอาคารชุดบางส่วน - ดำเนินการรังวัดแล้ว แม้ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม แต่ก็โอเค และรอส่งมอบตามกำหนดเวลาข้อ ๑

๓) พื้นที่แนวเขตป่าเดิมให้อยู่ในความดูแลของธนารักษ์ไปก่อน ห้ามบุคคลใดเข้าอยู่อาศัย และให้พิจารณาส่งมอบให้หน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบในการดูแลฟื้นฟูป่าต่อไป - ยังไม่มีการดำเนินการ

๔)ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าดังกล่าวโดยเร่งด่วนทันที - ยังไม่มีการดำเนินการ

๕)ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาดำเนินการต่อสิ่งปลูกสร้างเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แนวเขตป่าเดิมให้กลับมามีสภาพความเป็นป่าที่สมบูรณ์ - ยังไม่มีการดำเนินการ

๖) การจัดหาพื้นที่และงบประมาณในการก่อสร้างที่พักทดแทนให้กับข้าราชการตุลาการใหม่ เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล
เชิญชวนประชาชนคนรักษ์ดอยสุเทพมาเฝ้าติดตามการดำเนินการข้อ ๑ - ๕ อย่างใกล้ชิด

เครือข่าย #ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ดำเนินการโดยลำพังไม่ได้ ! ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคนรักษ์ดอยสุเทพ

ขอกำลังใจให้เครือข่ายฯ ครับ
 
 
 
ทนง ทองภูเบศร์
May 21 at 1:00pm · 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org