• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
มาดูถูกดูแควนกั๋น....ปอฮับได้...แต่จะมาเหยียดหยามน้ำใจ๋กั๋น..อย่างใดมันก่อฮับบ่าได้.

#1
มาดูถูกดูแควนกั๋น....ปอฮับได้...แต่จะมาเหยียดหยามน้ำใจ๋กั๋น..อย่างใดมันก่อฮับบ่าได้.

“ ดอยสุเทพ “ เป๋นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของคนล้านนามาเป๋นพันเป๋นร้อยปี๋..

เมื่อปี 2557(2013) สภาพป่ามันเป๋นอย่างฮูปตี้อยู่ตางบน......

มาปี๋ 2560(2018) มันมีหมู่อภิสิทธิ์ชนก่อคือคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 มาตัดต้นไม้ทำลายแป๋งบ้านพักหื้อตั๋วเก่าอย่างหรูหรา เป๋นวิมานบนดอย...มาทำหื้อป่าดอยสุเทพมันแหว่ง...อย่างอี้....

[Image: KKp4e8w.jpg]

คนล้านนาฮับบ่าได้ก่อเลยรวมตั๋วกั๋นต่อต้าน  “หื้อรื้อถอนหรือทุบทิ้งแล้วหื้อป่าปิ๊กคืนสภาพเดิมอย่างเมื่อปี๋ 2557 สถานเดียว ” จะมาหื้อเหตุผลนอกเหนือจากนี้..บ่ายอม..บ่าฟัง...

งานนี้...คนฮักผืนป่า...ฮักความถูกต้องของสังคมเช่นคุณ “อดิษร เพียงเกษ “ ซึ่งเป๋นคนนอีสานแต๊ๆก่อมาออกข่าวประกาศว่าจะมาร่วมหื้อก๋ำลังใจ๋...

ดังนั้น...ก่อขอเจิญจวนป้อ-แม่ปี้น้องตี้มีความคิดเดียวกั๋น ออกไปร่วมแสดงตั๋วต่อต้าน..

ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตี้ “ข่วงปะตู๋ ท่าแพ “ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป๋นต้นไป..

ออกไปกั๋นนั้กๆ...ออกไปแสดงพลังของคนล้านนาตี้บ่าหันโตยกับหมูคนตี้มาทำหื้อป่า “ ดอยสุเทพ “ ของเฮา “แหว่ง “

หื้อคนต่างถิ่นและคนทั่วโลกหัน...

จะไปลืมเน้อครับ....Union is Strange หรือความสามัคคีคือก๋ำลัง...
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org