• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ประเทศผ่าทางตันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันตามข้อเสนอของอ.ปิยบุตรแก้รธน. 3 Stepสว.250 กระเด็น

#1
ประเทศผ่าทางตันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันตามข้อเสนอของ อ.ปิยบุตรแก้รธน. 3 Step ส.ว. 250 กระเด็นทันที

โอ..สุดยอด..ช่างโดนใจโก๋อย่างผมแท้ๆ...มิเสียแรงที่ติดตามความคิดและผลงานมาด้วยความเลื่อมใส


แม้แต่ “ใบตองแห้ง “ ก็ยังออกปากมาว่า “จริงหรือ ปิยบุตรศรีธนญชัยหรือเปล่า ไหนว่ารัฐธรรมนูญ 2560 แก้ยากหรือแก้แทบไม่ได้เลย จะโละทิ้ง 250 ส.ว.กันง่ายๆ อย่างนี้หรือพอกลับไปอ่านมาตรา 256 แล้วก็หัวร่อกลิ้ง ใช่จริงๆ แก้ได้ เป็นช่องโหว่ที่มีชัยไม่ได้บัญญัติไว้ผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่พอไปอ่านและคิดตาม ผมก็เห็นด้วยอย่างที่”ใบตองแห้ง” เอามาวิจารณ์ดังนั้นแนวทางของอ.ปิยบุตรที่นำเสนอก็จะตอบข้อเสนอของเยาวชน..ประเทศก็จะเกินหน้าผ่าทางตันไปได้ป.ล. เชิญอ่านและวิเคราะห์ครับ ผมเอาทั้งบทความของอ.ปิยบุตรและของใบต้องแห้งมาให้อ่านต่อท้าย

 

เชิญอ่านครับ :ปิยบุตรเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 3 สเต็ป แนะ ส.ส. นำไปผลักดันเพื่อตอบสนองความต้องการเยาวชน

 
ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะก้าวหน้า ชี้ข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญของนักศึกษาสามารถทำได้ เผย 3 สเต็ปแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกม.279 ล้ม 250 ส.ว. และเปิดทางร่าง รธน. ฉบับใหม่ แนะ ส.ส. นำไปผลักดันเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน

[Image: piybutr_7.jpg]

30 ก.ค. 2563 ทีมสื่อคณะก้าวหน้า รายงานว่า ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญนั้น สามารถทำได้ อย่างน้อยเป็นการแสดงออกว่าสถาบันทางการเมือง ตอบข้อสนองกับการชุมนุม และหากมีการเสนอญัตติ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าที่ประชุมรัฐสภา ก็คิดว่าเป็นได้ที่จะพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้ โดยตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนั้น มีเรื่องยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งทั้งหลายกรณีนี้สามารถทำพร้อมๆ กันได้ โดยอาจแยกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรนูญที่ให้ความคุ้มครอง รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งหมด หากยกเลิกไป หมายความว่าบุคคลทั้งหลาย อาจโต้แย้งได้ว่าประกาศคำสั่งทั้งหลายนั้นก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้


ปิยบุตร กล่าวต่อถึง ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อยกเลิก 4 มาตราคือ 269 -272 ที่ว่าด้วยเรื่อง ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล โดย ส.ว.250 คน ถ้ายกเลิกไปก็หมายความว่าทั้งหมดนี้จะพ้นจากตำแหน่ง และกลับไปใช้วุฒิสภาตามระบบปกติของรัฐธรรมนูญที่มาจากสรรหาตามกลุ่มอาชีพ ซึ่งอำนาจของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลก็จะหมดไปด้วย กรณี 5 ปี ให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงร่วมออกแบบกฎหมายปฏิรูปต่างๆ อำนาจนี้จะสิ้นสุดลงทันที และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เพื่อปรับวิธีการแก้ รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ง่ายขึ้น คือใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา พร้อมกันนั้นก็เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นั่นคือ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) แล้วให้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

"ร่างทั้ง 3 ฉบับ สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมนี้ โดยเฉพาะ 2 กรณีแรก ที่ไม่ต้องไปออกเสียงประชามติ เพราะเป็นการแก้ไขในหมวดว่าด้วยบทเฉพาะกาล ส่วนกรณีสุดท้าย ที่แก้วิธีการแก้และแก้ให้มี สสร. นั้น ต้องออกเสียงประชามติ โดย 2 เรื่องแรกให้ทำก่อน เพราะระหว่างเลือก สสร. อาจใช้เวลานาน แต่อย่างน้อย 2 ฉบับแรกถ้าผ่าน หมายความว่า ส.ว. ได้หายไปแล้ว บทบัญญัติคุ้มครองรัฐประหารได้หายไปแล้ว การเมืองกลับสู่ระบอบปกติ ซึ่งผมคิดว่าวิธีการแบบนี้จะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า สถาบันทางการเมืองในระบบทั้งหลายนั้น ได้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วประเทศ" ปิยบุตร กล่าวปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทุกท่านทราบดีว่า การออกเสียงประชามติที่ผ่านมามีปัญหา ฝ่ายรณรงค์ไม่รับไม่มีโอกาสได้รณรงค์เต็มที่ หลายคนก็ถูกดำเนินคดี แต่หากยอมรับว่าผ่านประชามติแล้ว ในบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รับธรรมนูญทั้งหมดก็อยู่ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ เรากำลังใช้วิธีการแก้ตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งผ่านประชามติบอก ซึ่งใน 2 ฉบับแรกไม่ต้องทำประชามติ ตัวรัฐธรรมนูญ 2560 บอกไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องไปจบที่การทำประชามติ เฉพาะเรื่องศาล เรื่องของหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 และเรื่ององค์กรอิสระ รวมถึงเรื่องวิธีการแก้ แต่ในส่วนบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนไว้ ดังนั้น เรื่องนี้ทำได้ทันที และไม่น่าจะมีข้ออ้างใดๆ หลงเหลือ หากอ้างจะว่าคณะรัฐประหารจำเป็นต้องคุ้มกันกันอยู่ ก็มองว่าไม่จำเป็นแล้ว คุณสู่ระบบปกติแล้ว หรือหากจะอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ ส.ว. 250 คนต่อไป ก็เห็นชัดเจนว่าท่านได้เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว และตอนนี้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรก็ทิ้งขาดไปแล้ว ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นการมีอยู่ของ ส.ว.250 คน ซึ่งถ้าท่านใดอยากเป็นต่อ ก็ไปลงสมัครในระบบปกติ ในกลุ่มความหลากหลายวิชาชีพได้ ทั้งนี้ การคงไว้ของ ส.ว. 250 เหมือนเป็นหนามที่ทิ่้มแทงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นหนามที่ทิ่มแทงรัฐบาลเองด้วยซ้ำว่าคุณได้มาเพราะมี ส.ว. 250 คนคอยประคับประคอง"เรามักบอกว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ตัวเอง ครั้งนี้ หาก ส.ว. ขวางไม่ให้มีการแก้ก็ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ตัว ส.ว.เอง สมมติร่างแก้ไขเข้าสู่การประชุมร่วมในการอภิปราย ส.ส. อภิปรายสนับสนุนให้มีการยกเลิก ส.ว. ขณะที่ ส.ว.อภิปรายสนับสนุนตัวเองให้อยู่ต่อ ลองคิดว่าภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ขณะที่เสียงพี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมทั่วประเทศอยากให้ ส.ว.พ้นไป ดังนั้น ส.ว.ต้องพึงพิจารณาเรื่องนี้ ผมเข้าใจดีว่าหลายท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ก็มีวิธีอื่นคือไปสมัครตามระบบปกติ ดังนั้น อยากให้ ส.ส.มาช่วยกัน ผมยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เอาไปใช้ได้เลย เอาไปผลักดันได้เลย ยังมีเวลา 2 เดือนในสมัยประชุมนี้ เราสามารถพูดคุยกันเรื่องนี้ได้ ส.ส. ควรทำหน้าที่นี้ หรือถ้ารัฐบาลทำก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าสู่การพิจารณาเร็วขึ้น" ปิยบุตร กล่าว

ปิยบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การชุมนุมใดๆ ก็ตาม เกิดขึ้นก็เพราะว่าสถาบันการเมืองในระบบไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง และคล้ายๆ ว่าเขาประเมินว่าสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญนี้ถึงทางตันแล้ว เลยออกมาเรียกร้อง ถ้าหากเราอยากดับไฟนี้ไม่ให้บานปลาย จำเป็นต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ตอบสนองข้อเรียกร้องบ้าง เพราะถ้านิ่งเฉยไม่ทำเลย หรือตั้งกรรมาธิการยื้อเวลาไปเรื่อยๆ จะทำให้ข้างนอกยิ่งเดือด ตนเห็นว่า วิธีการที่จะให้การชุมนุมบรรเทาเบาลง ไม่ใช่มาบอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่มาบอกว่าให้ใครสั่งให้หยุดชุมนุม แต่วิธีการ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าอย่างน้อยรัฐบาล รัฐสภา ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ส่วนที่มีคนบอกว่าให้ยุบสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญนั้น ตนเห็นว่า 2 เรื่องแรก เราทำได้เลย และถ้าทำเสร็จในเดือนกันยายน คือในสมัยประชุมนี้ การยุบสภาก็เกิดขึ้นได้เลย เพราะที่ผ่านมาหลายคนกังวลไม่อยากให้ยุบ เพราะยังมี ส.ว. 250 คนอยู่ แต่ถ้าเอาออกไปก่อน เงื่อนไขในการยุบสภาก็เปิดกว้างมากขึ้น

 
https://prachatai.com/journal/2020/07/88829
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
หมัดฮุก 'ปิยบุตร' - ปิยบุตร แสงกนกกุล เสนอผ่าทางตัน ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกไม่ต้องทำประชามติ


ฉบับที่ 1 ยกเลิกมาตรา 279 ที่คุ้มครองประกาศคำสั่ง คสช. เพื่อให้ร้องศาลโต้แย้งได้ว่าประกาศคำสั่ง คสช.อาจขัดรัฐธรรมนูญ 

ฉบับที่ 2 ยกเลิกมาตรา 269-272 โละ 250 ส.ว.ในบทเฉพาะกาล ข้ามไปใช้ฉบับค้างคืน ส.ว.เลือกกันเอง 200 คน ตามมาตรา 107 แต่ไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ

ฉบับที่ 3 จึงค่อยแก้มาตรา 256 หลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แก้ได้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา พร้อมกับให้เลือก ส.ส.ร.เข้ามา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

ฉบับหลังสุดต้องทำประชามติ แต่ฉบับ 1 ฉบับ 2 ไม่ต้อง แก้ไขได้ทันที เสร็จแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ คราวนี้ไม่ต้องมี 250 ส.ว.มาโหวตตู่อีก
เดี๋ยวนะ จริงหรือ ปิยบุตรศรีธนญชัยหรือเปล่า ไหนว่ารัฐธรรมนูญ 2560 แก้ยากหรือแก้แทบไม่ได้เลย จะโละทิ้ง 250 ส.ว.กันง่ายๆ อย่างนี้หรือ
พอกลับไปอ่านมาตรา 256 แล้วก็หัวร่อกลิ้ง ใช่จริงๆ แก้ได้ เป็นช่องโหว่ที่มีชัยไม่ได้บัญญัติไว้

มาตรา 256 (8) บังคับเฉพาะหมวด 1 หมวด 2 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ ต้องทำประชามติ

แต่มาตรา 269-272 มาตรา 279 อยู่ในบทเฉพาะกาล ไม่ได้บังคับว่าต้องทำประชามติ

แหงละ มาตรา 256(6) กรธ.มีชัยผูกเงื่อนตาย รัฐธรรมนูญข้าใครอย่าแตะ จะแก้ได้ต้องให้ ส.ส.ฝ่ายค้านเห็นชอบร้อยละ 20 ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งก็คือ 84 คน จะหา ส.ว.ที่ไหนมายกมือโหวตตัวเองให้ตกเก้าอี้ ทั้งที่ใจหนาๆ โหวตตู่เป็นนายกฯ มาแล้ว

แต่อย่าลืมสิ นี่คือข้อเสนอขณะม็อบเยาวชนกำลังกดดัน ถ้ากระแสสังคมเอาด้วย ความขัดแย้งเข้าขั้นวิกฤต รัฐบาลทำท่าจะแย่ ก็เป็นโอกาสผ่าทางตัน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนมาไม่ให้แก้ได้ ต้องบ้านเมืองจะฉิบหายเท่านั้น ต้องถูกสถานการณ์บีบคั้น ถึงจะยอมคลายอำนาจ
 
ในด้านกลับ ข้อเสนอปิยบุตร ก็คือการทำข้อเสนอของม็อบ แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภาให้เป็นรูปธรรม ให้เห็นว่าทำได้จริง จากที่ก่อนหน้านี้ยังงงๆ กันอยู่ว่าจะแก้อย่างไร

นับจากนี้ ม็อบก็จะมีเป้า มีพลัง มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนทางกฎหมาย เลิกมาตรา 269-272 เลิกมาตรา 279 เลิก 250 ส.ว. ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ แก้มาตรา 256 เลือก ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เหมือนรัฐธรรมนูญประชาชน 2540

พรรค พปชร. ทนายวันชัย ทนายเสรี ฯลฯ คงแค้นเคืองว่า ไหมล่ะ ม็อบมีคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลัง แต่ข้อสำคัญคือสังคมจะเอาด้วยไหมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้ ที่ตัดประเด็น เอาเปรียบแล้วยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่

ซึ่งไม่ได้ตัดโอกาสของประยุทธ์ ของพรรคพลังประชารัฐ ยังได้เปรียบด้วยกลไกอำนาจรัฐ องค์กรอิสระ การสร้างผลงานในฐานะรัฐบาล เอาชนะให้ได้แล้วรวมเสียง ส.ส.ให้เกินครึ่ง ก็เป็นนายกฯได้อย่างสง่างาม โดยไม่ต้องถูกประณามว่าตั้ง 250 ส.ว.มาโหวตให้ตัวเอง

ข้อเสนอปิยบุตร ยังประนีประนอมอยู่เยอะด้วยซ้ำ เช่นยอมใช้ ส.ว.ฉบับค้างคืน ระบบเลือกกันเอง เงียบที่สุดในโลกแม้แน่ละ จะตามมาด้วยการเลือก ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ แต่เวที ส.ส.ร.ก็ไม่มีใครผูกขาด ไม่ใช่ฝ่ายค้านสามารถควบคุมได้ ภายใต้ฐานเสียงก้ำกึ่ง ขึ้นอยู่ที่กระแสสังคมจะเอาอย่างไร จะเป็นเวทีถกกันใหม่อย่างกว้างขวาง เพื่อหาฉันทามติ นำประเทศไปข้างหน้าอย่างปรองดอง

มีคำถามว่าทำไม ปิยบุตรไม่เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง ก็ไม่จำเป็นต้องเสนอเอง เดี๋ยวถ้ามีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจเสนอ เพราะระบบบัตรใบเดียว ต่างเขตต่างเบอร์ สูตรคำนวณเศษมนุษย์ เป็นปัญหากับพรรคใหญ่ทุกพรรค แม้กระทั่ง กกต.ก็คงเข็ด ไม่อยากคำนวณปัดเศษให้ชาวบ้านรุมด่าอีก

โดยภาพรวมนี่คือทางออกที่ทุกฝ่ายควรจะยอมรับได้ที่สุดแล้ว ยกเว้น ส.ว.ตู่ตั้ง 250 คน แต่เพราะระบอบอำนาจนี้ ยอมถอยไม่ได้แม้แต่นิดเดียว จึงมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการแก้ไข ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษา ที่จะตามมาด้วยประชาชน ในสถานการณ์ที่เสื่อมถอยไปหมดทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความยุติธรรม

โธ่เอ๋ย อดีตกรรมาธิการที่แก้ตัวเป็นคุ้งเป็นแคว คดีเฟอร์รารี่พุ่งชน ยังได้เป็น 250 ส.ว. คนเหลานี้จะเอาอะไรมาปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง

ถ้า 2 ฉบับแรกผ่าน หมายความว่า ส.ว. ได้หายไปแล้ว บทบัญญัติคุ้มครองรัฐประหารก็ได้หายไปแล้ว การเมืองกลับสู่ระบอบปกติ ซึ่งผมคิดว่าวิธีการแบบนี้จะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า สถาบันทางการเมืองในระบบทั้งหลายนั้นได้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วประเทศ

นี่คือข้อเสนอที่นุ่มนวล แต่อำนาจที่แข็งขืน จะทำให้กลายเป็นหมัดฮุกทรงพลัง

[b]ใบตองแห้ง - หมัดฮุก 'ปิยบุตร'

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_4612960
[/b]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org