• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เห็นเด็กๆออกมาไล่รัฐบาลลุงตู่แล้วก็อยากจะรู้ว่ารัฐบาลจะหน้าด้านหน้าทนไปได้อีกกี่น้ำ

#1
เห็นเด็กๆออกมาถอนหงอกไล่รัฐบาลลุงตู่แล้ว...ก็อยากจะรู้ว่ารัฐบาลจะหน้าด้านหน้าทนไปได้อีกกี่น้ำ...
 
ตอนนี้ก็มีเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองออกแถลงการณ์สนับสนุนการชุมนุม
 
ซึ่งขยายออกไปทั่วประเทศเหมือนไฟลามทุ่ง...ไม่เว้นนักเรียนม.ต้น ม.ปลาย นิสิตนักศึกษาออกมากันเพียบเพราะถูกคุกคาม ถึงบ้าน ถึงโรงเรียน(มีครูไปร่วมสกัดกั้นด้วย)
 
ประชาชนผู้ใหญ่อย่างเราๆก็ออกมาสนับสนุนเพราะเด็กมันคิดถึงส่วนรวม คิดถึงประเทศ..
 
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กมธ.รับฟังความเห็น นศ. เตรียมลงพื้นที่ชุมนุม พร้อมช่วย นศ. กรณีถูกดำเนินคดีแม้ว่าคนจะมองว่าเป็นการหาทางยืดเยื้อ..แต่ก็ยังดีที่ออกมากล่าว...
 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ก็ออกมายืนยันยืนยันไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนักศึกษา
 
ถึงตรงนี้ก็อยากจะขอแนะนำให้ประชาชนได้มีโอกาสขึ้นไประบายร่วมด้วย เป็นคนในท้องถิ่นโดยมีข้อแม้ว่าให้ป้องกันและรับผิดชอบตัวเองโดยไม่ฝ่าฝืน ม112และมีการกำหนดเวลาให้ขึ้นพูดระบายถึงปัญหาของตน
เชิญอ่านข่าวครับ :
 
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองออกแถลงการณ์สนับสนุนการชุมนุม
 
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ออกแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เรื่อง สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ชี้พ่อแม่ผู้ปกครองพึงส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และยืนหยัดคุ้มครองและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเด็กนักเรียน

[Image: 110230172_1691965980966767_2177907197878...e=5F41259B]

25 ก.ค. 2563 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ออกแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เรื่อง สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ระบุว่าการชุมนุมทางการเมืองกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมมีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานที่จัดการชุมนุมมีทั้งสถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ และบริเวณที่มีความสำคัญทางการเมือง รูปแบบการชุมนุมมีความหลากหลาย มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกข้อเรียกร้อง ความคับข้องใจ ตลอดจนความใฝ่ฝันและจินตนาการใหม่ เป็นการตื่นตัวทางการเมืองของคนในประเทศที่กระจายไปทุกกลุ่ม ทุกเพศสภาพ และทุกช่วงวัย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากต่างมีความตระหนักร่วมกันในปัญหาที่ประเทศกำลังประสบอยู่ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน


ทว่าขณะเดียวกันก็มีความพยายามหยุดยั้งการชุมนุมดังกล่าวในหลายลักษณะ นับตั้งแต่การอ้างข้อกฎหมายห้ามไม่ให้มีการชุมนุม การออกประกาศไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน หรือการกดดันผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีหรือคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยม ให้หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ขณะเดียวกันก็ข่มขู่คุกคามผู้จัดกิจกรรมให้ยกเลิก และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีตามมา ด้วยหวังว่าจะก่อให้เกิดความเข็ดหลาบพร้อมกับปรามผู้จะทำตามในเวลาเดียวกันเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่สามารถอ้างกฎหมายหรือระเบียบใดมาละเมิดได้ จึงขอแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ขัดขวางการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยสงบและปราศจากอาวุธ ไม่ว่าจะด้วยการอ้างข้อกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือการใช้กำลังซึ่งหน้า รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามในลักษณะต่างๆ ทั้งที่ผ่านผู้บริหารสถานศึกษาและต่อตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องละเว้นการข่มขู่ในรูปแบบใดๆ ที่กระทำต่อนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อนักเรียนโดยตรง หรือกดดันผ่านผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาในทุกรูปแบบ2. ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในระดมอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ โดยต้องไม่ขัดขวางหรือข่มขู่คุกคามการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสวนาทางวิชาการหรือว่าการชุมนุมโดยสงบ3. เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ตั้งข้อหานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ชุมนุม และจะต้องยุติการดำเนินคดีที่มีก่อนหน้า4. พ่อแม่ผู้ปกครองพึงส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และยืนหยัดคุ้มครองและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเด็กนักเรียน เนื่องจากตอนนี้การคุกคามพุ่งเป้าไปที่เด็กนักเรียนที่เปราะบางต่อการถูกใช้อำนาจบังคับและลงโทษจากระบบโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่เป็นเครื่องมือในการระงับการแสดงออกหรือกลายเป็นเครื่องมือในการส่งต่อการใช้อำนาจเผด็จการ

คนส. พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบการขัดขวาง ข่มขู่คุกคาม รวมทั้งการตั้งข้อหาดำเนินคดีจากการชุมนุม ทั้งการสนับสนุนทางวิชาการ และปฏิบัติการภายใต้หลักประชาธิปไตยสากล การประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการประกันตัว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ หากต้องถูกดำเนินคดีการเมือง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมด้วยกันแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เรื่อง

สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนการชุมนุมทางการเมืองกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมมีทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานที่จัดการชุมนุมมีทั้งสถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ และบริเวณที่มีความสำคัญทางการเมือง รูปแบบการชุมนุมมีความหลากหลาย มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกข้อเรียกร้อง ความคับข้องใจ ตลอดจนความใฝ่ฝันและจินตนาการใหม่ เป็นการตื่นตัวทางการเมืองของคนในประเทศที่...ดูเพิ่มเติม


https://prachatai.com/journal/2020/07/88749
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org