• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
สัญญาณมาแระ....คณะกรรมการประชาชน...ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อรับงานต่อ..

#1
สัญญาณมาแระ....คณะกรรมการประชาชน...ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อรับงานต่อ..


เมื่อรัฐล้มเหลว(Failed State ) ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบริหารประเทศและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองว่าจะไปต่อยังไงจะต้องรวมตัวกันจัดตั้งสร้างเครือข่ายคณะกรรมการประชาชนขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศชาติพังพินาศจนไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือไว้ให้ลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเขา..

[Image: e0b980e0b88be0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b98c-e0b...e0b995.jpg]

การที่พวกเผด็จการเกลียดนักการเมืองก็เพราะนักการเมืองน้ำเน่าอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นกัน...แต่ก็อีกเผด็จการก็ยังเอามารับใช้เอามาเป็นพวก..บ้านเมืองจึงถึงทางตัน..ส่อเป็น “รัฐล้มเหลว”

ดังนั้น...พวกเราประชาชนต้องดึงอำนาจนั้นกลับมาคืนพวกเราแล้วบริหารจัดการอย่างอารยประเทศ..อีกไม่นานประชาชนคนไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้..ทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มีอิสระเสรีเท่าเทียมกัน

งานนี้...ผู้นำท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทที่สำคัญคือรวมพลังต่อสู้...ผู้นำก็ควรจะต้องมาจากคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ

ดังนั้นทุกๆท้องถิ่นต้องเตรียมตัวสร้างเครือข่ายกันได้แล้ว ใครที่อยากจะเป็นผู้นำในท้องถิ่นก็จะต้องเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์มีวิสัยทัศน์ที่ดีและต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ปัญหาของท้องถิ่นก็ต้องแก้ด้วยคนในท้องถิ่นเมื่อพัฒนาทุกด้านดีขึ้นภาพพจน์โดยรวมก็จะส่งผลไปยังประเทศที่มีรัฐบาลที่จะต้องไป Deal กับต่างประเทศคือจำหน่ายสินค้าและผลผลิตหารายได้เข้ารัฐแล้วย้อนกลับไปสู่ท้องถิ่น

อันนี้คือเป้าหมายของคณะกรรมการประชาชนที่จะมีขึ้นในเร็ววันข้างหน้าแทนรัฐที่จะให้ไปบริหารต่อไม่ได้แล้วด้วยเหตุผล “รัฐล้มเหลว “ ไปต่อไม่ได้แล้วซึ่งเราจะไม่ยอมให้เกิดวิกฤติกาลอย่างนั้น.

เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับ

เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ !
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org