• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ใครมีปัญหาเรื่องขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเชิญอ่านและออกความเห็น

#1
ใครมีปัญหาเรื่องขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเชิญอ่านและออกความเห็น


จากตามประกาศของ PEA หรือ กฟภ. ที่จะคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ที่มีชื่อปรากฎเป็นชื่อผู้วางเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่บันทึกในระบบงานของการไฟฟ้านั้น...

จากการติดตามข่าวแล้วดูมันสับสนอลหม่านแถมมันยุ่งยากน่าดูเพราะกฎมันหยุมหยิมผู้ใช้ไฟฟ้าก็จ่ายมาตลอดทุกครั้งที่ได้รับบิลค่าไฟฟ้าจนเคยชิน(ถ้าไม่จ่ายตามกรอบที่กำหนด จะถูกตัดการใช้ไฟฟ้าทันทีนอกจากจะมีการยื่นเรื่องผ่อนผันการชำระออกไปก่อน) 

แต่พอรัฐออกมาตรการคืนเงินประกันให้แต่ปรากฎว่ารับไม่ได้เพราะไม่ได้มีชื่อเป็นผู้จ่ายค่าประกันมาก่อนปัญหามันจึงเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงให้มันถูกต้อง...Once and for all..

กรณีที่ PEA หรือ กฟภ. ที่จะคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ที่มีชื่อปรากฎเป็นชื่อผู้วางเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่บันทึกในระบบงานของการไฟฟ้านั้น ตามกฎระเบียบมันจะมีปัญหามากและปฏิบัติไม่ได้ง่ายๆเรื้องมันก็จะคาราคาซังอย่างนั้น ฝ่ายที่ได้เปรียบก็คือการไฟฟ้าฯ แต่ผู้เดียวทั้งที่การไฟฟ้าเป็นบริการของรัฐเพื่อประชาชน

เมื่อเอาตัวเลขล่าสุดที่มีเจ้าของมิเตอร์ 21.5 ล้านราย(ทั้งกฟน.-กฝภ.)มีเงินประกันเฉลี่ยรายละ2000-3000บาทก็คูณหารเองว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ละรายใช้มาแล้วกี่ปีแถมไม่มีดอกเบี้ยคืนให้..

อย่างกรณีของผมนี่พ่อผมตายไปนานหลายสิปปีแล้ว มีครั้งหนึ่งที่จะขอเปลี่ยนชื่อแต่ก็เจอปัญหาอย่างว่าและมันก็ยุ่งยากไม่สะดวกที่จะไปติดตามขอหลักฐานต่างๆตามหลายหน่วยงานก็เลยล้มความตั้งใจ

เงินที่จะคืนให้นี้ให้เข้าใจตรงกันนะว่าเป็นเงินของประชาชนที่รัฐเอาไปเก็บประกันไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้...

การที่จะเอามาคืนให้นี้เพราะรัฐไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเป็นรายจ่ายของรัฐ(งบกลางห้าแสนกว่าล้านนายกออกมาบอกว่าก็ร่อยหรอไปมากแต่หายไปตรงไหนก็ไม่รู้)

เอาละครับมาเข้าประเด็นเลยดีกว่าที่ผมยกเรื่องค่าประกันมิเตอร์นี้ก็เพราะท่องเน็ตไปเจอคนตั้งคำถามว่า....

กรณีมิเตอร์เป็นชื่อพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วจะต้องทำไงค่ะ “ และ 

อยากทราบว่า เจ้าบ้านเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านใหม่จะลงได้ไหมค่ะ

ซึ่งมันมาตรงกับปัญหาของผมพอดี แล้วผมก็ไปอ่านดูคำตอบของผู้รู้ที่มาตอบความเห็นซึ่งมีดังนี้:

“ให้ไปทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อที่การไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยคับ

เคยแจ้งขอแล้ว การไฟฟ้าบอกยุ่งยากต้องไปอำเภอเอาใบมรณะ ไปแจ้งก่อน

โทรถาม call center บอกว่าให้กรอกชื่อทายาทหรือผู้รับมรดกได้เลย ต้องลองดูแบบฟอร์มพรุ่งนี้ “

ซื้อบ้านต่อจากเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ต้องทำยังไงดีคะ ติดต่อเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ค่ะ

แบบฟอร์มดูได้จากไหนหรอค่ะ

ในบิลแจ้งค่าไฟล่าสุดจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ข้างล่างค่ะ ใช้ไลน์แสกนได้เลยค่ะ

[/url] ซื้อบ้านต่อจากเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมิเตอร์ต้องทำยังไงดีคะ ติดต่อเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ค่ะ

 “เจ้าของมิเตอร์เป็นยายค่ะแล้วก็ใช้คนละนามสกุล

 “มีปัญหาเดียวกันค่ะ ไปที่การไฟฟ้าแล้วแต่เขาบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ค่ะ

[url=https://www.facebook.com/profile.php?id=100006942558451&comment_id=Y29tbWVudDozNDU2NDA4NjkxMDU1MjQ2XzM0NTczNTI2NDA5NjA4NTE%3D]
 “แล้วเราซื้อบ้านเขามานาน30กว่าปีแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยเพราะเจ้าของเก่าตายไปแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ยกตัวอย่างมาแค่นี้..ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาไปหรือเปล่าส่วนผมจะไปหาคำตอบเพิ่มเติมก็พยายามเข้าไปตามลิ้งค์ที่เขาให้มาหลายครั้งแต่ก็เจอคำว่า “ขออภัย “ อย่างที่เอามาให้ดู

[Image: rFZqUWn.jpg]

ผมก็ค้นต่อไปก็ไปเจอคำชี้แจงหรือคำตอบแนะนำที่คิดว่ามาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดังนี้ :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  ขอแจ้งข้อมูลดังนี้ เรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่าน Website PEA , PEA Facebook ,PEA Line Official Account@peathailand,Application PEA Smart Plus โดยการสแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม กรณีผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า เช่น กรณีซื้อขาย , โอนกรรมสิทธิ์ เอกสารประกอบการตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

-
คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภท 1-2 (เฉพาะผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า)
-
หนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ(ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขายโฉนดที่ดิน นส.3
-
หลักฐานผู้ขอรับเงิน
-
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
-
กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจตามข้อ 1
-
ใบเสร็จรับเงินประกันฯ (ถ้ามี)
-
หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่เลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี กรณีเลือกขอรับเงินโดยการโอนเงิน (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้ขอรับเงินเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แล้วในกรณีผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้หรือไม่เป็น...จะทำอย่างไร..?

เป็นไปได้ไหมที่การไฟฟ้าฯตัดทอนปัญหาหยุมหยิมให้ลดน้อยลงไปดั้งนี้ :

1.  มีจดหมายเตือนไปยังผู้ที่มีรายชื่อที่เป็นผู้ใช้ ไฟฟ้าหรือได้วางเงินประกันมิเตอร์ว่าจะได้รับคืนเท่าไหร่อย่างไรเมื่อไหร่(การที่ให้ประชาชนไปตรวจสอบเองว่ามีสิทธิหรือไม่มันเป็นการโยนภาระให้กับผู้ใช้ยิ่งกับผู้ใช้ที่ไม่เข้าใจแล้วปัญหามันจะมีตามมามากมายตามตัวอย่างที่เอามาให้ดู

2.  เมื่อผู้ใช้ที่เป็นคนจ่ายบิลที่เรียกเก็บทุกเดือนเห็นว่าเป็นชื่อตรงกับตนก็ไม่เป็นไรก็ให้เอาหลักฐานไปติดต่อขอรับคืนตามนั้นส่วนคนที่ไม่ได้มีชื่อในบิลหรือใบเรียกเก็บแต่มีหลักฐานว่าเป็นผู้จ่ายบิลและอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่มีมิเตอร์หลังนั้นมาอย่างน้อย 6 เดือนก็สามารถขอให้ลงทะเบียนเปลี่ยนมาใส่เป็นชื่อของตนเองได้โดยทำหนังสือสัญญาแสดงตนพร้อมหลักฐานว่าจะรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านเท่านี้เรื่องก็จบ

3.  กรณีอื่นๆก็เช่นเดียวกันมันก็จะลดทอนตัดปัญหายุ่งยากไปได้ตั้งเยอะ

4.  ถ้าท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็เชิญนะครับ
 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
ผมได้ไปที่การไฟฟ้ามาเพื่อที่จะลงทะเบียนขอค่าประกันมิเตอร์คืน....เจอแบบฟอร์มนี้...ผมจะต้องทำยังไงต่อ...

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อพ่อ..ซึ่งเสียชีวิตไปร่วม 30ปีแล้ว ทายาทที่เหลือ 6 คนอยู่ต่างประเทศ 3 คน

จะขอเปลี่ยนขื่อผู้ใช้เป็นผมที่จ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้มาเป็น 10 ปีแล้วมีชื่อผมเป็นเจ้าบ้านยังจะต้องนำใบมรณบัตรของพ่อไปแสดงผมจะไปหาที่ไหน....

ถ้าผมไม่สามารถหาหลักฐานตามที่การไฟฟ้าฯ ต้องการแล้ว ผลมันจะเป็นยังไง?

[Image: 6DZmkTW.jpg]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org