NanaSara.org : The best community for you.

เวอร์ชั่นเต็ม: Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
[url defaultattr=][/url]
[Image: sq_re1321.jpg?w=900][url defaultattr=][/url][/url]
 
หลักสูตร Super Sale รุ่นที่ 27, วันจันทร์ที่ 11 - อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
รายละเอียด
        เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักขายมืออาชีพ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทักษะการขาย การวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของลูกค้า และเรียนรู้ข้อควรระวังในการขายที่นักขายมักมองข้าม การสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง  เพื่อเพิ่มอัตราการขาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและปิดการขายได้เข้าเป้ายิ่งขึ้น ผู้ผ่านหลักสูตร สามารถสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การณ์มหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานนักขาย เป็นคุณวุฒิติดตัวท่าน สามารถต่อยอด อาชีพนักขาย หรือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดี
หัวข้ออบรมหลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
 • ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย
 • การวางแผน และกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการขาย-กลยุทธ์สู้อสังหาฯ รายใหญ่
 • กลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์: การอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ การทำ Demand Survey,
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และ Family Life Cycle
 • การบริหารทีมขาย ขั้นตอนการขาย และการวางแผนการตลาด เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การเก็บข้อมูลลูกค้า การเก็บข้อมูลการขายของพนักงานขาย
 • การนำเสนอการขาย ตอบข้อโต้งแย้ง และปิดการขายให้ประสบความสำเร็จ
 • รูปแบบและกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ ลำดับขั้นตอนในการขาย คู่มืองานขาย / รูปแบบหรือกลยุทธ์การขาย / ตัวชี้วัดขบวนการทำงาน การตรวจสอบการทำงานในสำนักงานขาย / การเก็บข้อมูลจากลูกค้า /การประสานงานและการถ่ายทอดกับทีมงานขาย
 • จุดขายของบริษัทในยุคการแข่งขันสูง จุดแข็งของบริษัทและการสร้างแบรนด์  / การสร้างทัศนคติในการกำจัดอุปสรรคในการซื้อของลูกค้า
 • แนะนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การทำ Grand opening ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากเป็นประวัติการณ์ /การใช้จิตวิทยาเชิงกลุ่มกับระบบการจอง early-booking
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ลงทะเบียน 
https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=34 
 
ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02-295-2294 ต่อ 114 หรือ 02-295-3905 ต่อ 114
Line @trebs1  Email: lek@trebs.ac.th
Tags :  
การขายอสังหาริมทรัพย์เทคนิคการขายกลยุทธ์การขาย นักขายอสังหาฯ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

[url=https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=34]