NanaSara.org : The best community for you.

เวอร์ชั่นเต็ม: ประเทศกูป่วย : ต้องแก้ปัญหาโครงสร้างการเมือง..ลบล้างผลพวงรัฐประหาร แก้ไขรธน.
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
ประเทศกูป่วย : ต้องแก้ปัญหาโครงสร้างการเมือง..ลบล้างผลพวงรัฐประหาร แก้ไขรธน. 

ไม่อย่างนั้นกลียุคแน่...

ตามคำเตือนของคนหนุ่มอย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ...

และคนแก่อย่างนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ก็เห็นอย่างนั้น..

คนหัวใจหนุ่มอย่างผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน...

[Image: xyLbCGP.jpg]

เชิญอ่านข่าวครับ :

อาทิตย์เห็นด้วยธนาธรเตือนหลังเลือกตั้ง รัฐบาลมาด้วยเสียงส.ว. ยังไงก็กลียุค
วันที่ 28 ตุลาคม 2561

https://www.matichon.co.th/politics/news_1200905