NanaSara.org : The best community for you.

เวอร์ชั่นเต็ม: วันนี้มากิ๋นแก๋งสะแลกั๋น.....ราคาถูกลงละหาซื้อง่าย...มีเฉพาะหน้านี้ไม่มีทั้งปี
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
สะแลน่าจะเป็นพืชสมุนไพรเป็นต้นไม้ทางเมืองเหนือทางภาคกลางไม่เคยเห็น

ไม่รู้ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้าง มี รสชาดคล้ายถั่ว

[Image: 17200918_1623897677623751_69473200634523...e=5962FD3A]

[Image: large_large_IMG_11111.jpeg?1361424916]

ป.ล. แกงเมืองของทางเหนือ เครืองปรุงน้ำพริกจะคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนพืชผักสมุนไพร รวมทั้งการใส่ปลาร้าหรือถั่วเน่าแผ่น หรือไม่ใส่ และเนื้อสัตว์ หากไม่ใส่ปลาย่างก็จะใส่กระดูกหมู แทนกันได้ เป็นอาหารที่ทำไม่ยาก และใช้ผักธรรมชาติ ปลอดสารพิษ มาแกง เช่น แกงผักเสี้ยว แกงผักเชียงดา แกงขนุนอ่อน แกงผักเฮือด แกงผักขี้หูด แกงชะอม แกงปลี แกงถั่วแบบ แกงยอดมะรุม ฯ ซึ่งไม่ต้องใส่น้ำตาล น้ำแกงได้ความหวานจากสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในหม้อ อาหารแกงพื้นเมืองจึงดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเกิดขึ้นในร่างกายอาหารพื้นเมืองที่มีสมุนไพรหลายอย่างในหม้อเดียวจึงเป็น อาหารสมุนไพรเป็นยาอย่างดี แกงเมืองที่ปรุงเครื่องแกงคล้ายๆกันนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการใส่น้ำมันเลย (กรณีไขมันมาจากปลาหรือหมู ตอนเราต้มก่อนใส่เครื่องแกง ไขมันจะลอยอยู่บน ถ้ามากก็ควรจะค่อยๆช้อนตักทิ้งไป ) น้ำแกงจึงตักใส่ข้าวหรือซดอุ่นๆได้อย่างคล่องคอและสบายใจ